SAPA

What is
CUD sapa 62 ?

สภานักเรียน คือกลุ่มนักเรียนตัวอย่างที่ได้รับเลือกจากคนทั้งโรงเรียน เพื่อที่จะมาทำงาน จัดกิจกรรม และทำโครงการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน

“เราสูงศักดิ์ แต่เราจะไม่ยอมหยุดสูง”

“เราสูงศักดิ์”

ประโยคแรกในเพลงโรงเรียนของเราที่เราคุ้นหู และอยู่กับเรามาเนิ่นนาน
คำๆ นี้ไม่ได้หมายความแค่เราจะสูงเท่านี้ตลอดไป
แต่ว่าคำนี้จะเตือนใจเรา
เพื่อที่เราจะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นอยู่เสมอ
นี่คืออุดมการณ์ของเรา
นายอัครพล ธนวัฒนาเจริญ
ประธานกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

OUR GOAL

OUR PROJECT

CUD STUDENT HUB

เว็ปไซต์ โดยนักเรียน เพื่อนักเรียน

More Information

Click Here

สภาจัดให้

จัดให้ทุกอย่างที่นักเรียนอย่างเราต้องการ

สภาจัดให้

ทั้งเอกสารที่จำเป็น สรุปการเรียนรายวิชา รวมถึงWorkshop skillต่างๆที่โรงเรียนไม่มีสอน
Click Here

SAPA DEMO

มาทดลองทำงานเป็นสภา ช่วยเหลืองานโรงเรียน

SAPA DEMO

มาทดลองทำงานเป็นสภา ช่วยเหลืองานโรงเรียน
Click Here

TODAY SHOW

หน้าเสาธงที่สนุกสนาน ได้ความรู้ และไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

TODAY SHOW

หน้าเสาธงที่สนุกสนาน ได้ความรู้ และไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
Click Here

ZERO WASTE

ช่วยโลก สร้างสังคมที่ดีกว่าได้ง่ายๆเริ่มที่ทุกคน

ZERO WASTE

ช่วยโลก สร้างสังคมที่ดีกว่าได้ง่ายๆเริ่มที่ทุกคน
Click Here

CUD FM

เสียงตามสายช่วงเช้า ทำให้การมาเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

CUD FM

เสียงตามสายช่วงเช้า ทำให้การมาเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
Click Here

สภาปันน้ำใจ

แบ่งปันน้ำใจชาวสาธิตจุฬาฯให้สังคม

สภาปันน้ำใจ

แบ่งปันน้ำใจชาวสาธิตจุฬาฯให้สังคม
Click Here

CUD Paper X

โครงการความร่วมมือระหว่างทางโรงเรียนกับบริษัท SCG เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนแยกกระดาษให้ถูกวิธี

CUD Paper X

โครงการแลกกระดาษใช้แล้วเพื่อแลกเป็นรางวัลเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักแยกกระดาษให้ถูกวิธี เพื่อนำไปแยกต่อเพื่อลดภาวะโลกร้อน
Click Here

CUD BAG-2-BAG

โครงการส่งต่อถุงผ้าที่ไม่ใช้แล้ว นำมาใช้ใหม่เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

CUD BAG-2-BAG

โครงการนี้คือการนำถุงผ้าที่ไม่ใช้แล้วไปแขวนไว้บริเวณต่างๆของโรงเรียน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ตลอด และนำมาคืนเมื่อใช้เสร็จ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเราจะมีจุดรับบริจาคถุงผ้าที่ห้องกิจการนักเรียนเพื่อนำมาสับเปลี่ยนหมุนเวียน
Click Here

FOLLOW US ON INTAGRAM