ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียน ศิษย์เก่า
โรงเรียนสาธิตจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *